Här hittar du svar på frågor som vi ofta får från kandidater som är intresserade av Academy. Hittar du fortfarande inte vad du söker så kontakta oss här

Varför har ni skapat Academy?

I Sverige saknas idag 30 000 personer med rätt IT-kompetens på arbetsmarknaden. En siffra som kommer dubblas fram till 2020. Det vill vi ändra på. Därför har vi tagit fram en skräddarsydd IT-utbildning som matchar branschens behov. Vi kallar den Academy.

Vem kan söka till utbildningen?

Academy är öppen för alla att söka oavsett tidigare bakgrund. Rätt attityd är viktigare än tidigare erfarenheter när vi avgör vilka som får gå utbildningen. Vi söker kandidater som är motiverade och ambitiösa och har förmågan att snabbt ta till sig kunskap. Vilket också är eftertraktade egenskaper hos arbetsgivare. Vi söker de som genom engagemang och hög ambition har möjlighet att uppnå vilka storheter som helst om de bara får rätt verktyg – oavsett tidigare bakgrund.

Var finns utbildningen?

Utbildningen går i Stockholm och du behöver kunna vara på plats under samtliga utbildningsveckor, det går alltså inte att delta på distans. Efter utbildningen har du möjlighet att jobba i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping/Örebro eller Luleå. Du väljer vilken stad du är intresserad av i ansökningsprocessen.

Ersättning under utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri men det utgår ingen ersättning under perioden. Vi tror dock så mycket på vårt koncept att du är garanterad en anställning som IT-konsult efter avslutad utbildning.

Kan man få hjälp att skaffa boende i Stockholm under utbildningen?

Vi har dessvärre inte möjlighet att hjälpa till med boende.

Hur fungerar testerna?

Rekryteringsprocessen börjar med ett första logiskt test för att se ifall du går vidare till det verbala och numeriska testerna. Dessa är webbaserade och har en tidsbegränsning per fråga som av många upplevs mycket stressande, det är därför viktigt att du sitter i helt ostörd miljö. Personlighetsformuläret kartlägger din personlighet och innehåller en rad påståenden om beteende på arbetet som du ska ta ställning till.

Jag är jättenyfiken på mitt testresultat, hur gick det för mig?

Med tanke på att vi hanterar en enorm mängd av ansökningar har vi inte möjlighet att återkoppla alla sökandes testresultat. Om du går vidare i processen har du presterat över medel i förhållande till jämförelsegruppen på färdighetstesterna. Går du inte vidare i processen har du presterat under medel i förhållande till jämförelsegruppen.

Varför börjar ni rekryteringsprocessen med tester?

Vår utbildning är intensiv och ställer mycket höga krav på dig som deltagare. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen vill vi vara säkra på att du har rätt förmågor, därför startar vi processen med tester noggrant utvalda tillsammans med vår testleverantör TalentQ.

Får man göra om testet?

Nej, vi ger noggranna instruktioner och därav får man inte göra om testerna. Sitt därför i lugn och ro vid en dator när du gör dem. Inte på bussen via mobiltelefonen, det har inte lett till bra resultat enligt vår erfarenhet.

Vilka är gränsvärdena och vilka är normgruppen man jämförs med?

Om du går vidare i processen har du presterat över medel i förhållande till en jämförelsegrupp. Jämförelsegruppen/normgruppen består av över 100.000 personer med en mix mellan ålder, kön, utbildningsbakgrund, bransch och etnisk tillhörighet.

Hur är testerna kvalitetssäkrade?

TalentQs tester är granskade av BPS (The British Psychological Society) med mycket goda utlåtanden. Testerna visar så pass hög precision och träffsäkerhet att de kan användas i urvalssammanhang.

Can I take the course in English?

Since the education is held in Swedish you need to be able to communicate in Swedish in order to be a potential candidate for the program.