Om academy

Enligt IT & Telekomföretagen saknas det idag ca 30 000 personer med rätt IT-kompetens på den svenska arbetsmarknaden, en siffra som dessutom förväntas öka till 60 000 till år 2020. Då de traditionella utbildningsformerna har svårt att möta det enorma behovet har vi beslutat att starta Academy, en skola som erbjuder Accelerated Learning Programs (ALP). ALP-konceptet har haft en explosionsartad tillväxt i USA och resulterat i många nöjda kunder och kandidater. Med erfarenheterna från våra amerikanska kollegor som grund, har vi tillsammans med några utav Sveriges bästa lärare tagit fram en utbildning anpassad till den svenska marknaden. Utbildningen drivs i så kallat bootcampformat under tre intensiva månader i våra egna lokaler. Konsulterna lär sig konkret att programmera men får även utbildning inom ”social skills” såsom exempelvis presentationsteknik, agila metoder och projektledning. Efter avslutad utbildning är de juniora systemutvecklare med 500 kodtimmar i bagaget och har från dag ett potential att bidra i ett utvecklingsteam. Vi har hittills fokuserat på utbildning inom IT men vi är fast övertygade om att konceptet är applicerbart även inom andra yrkesgrupper.

Vår uppskattade hyrköpsmodell ger dig som kund möjlighet att, med bibehållen flexibilitet, säkra din framtida kompetensförsörjning.

Möjligheter för ert företag? 

Tillhör ditt företag den växande skara som upplever att det blir allt svårare att hitta personer med utvecklarkompetens? Tvingas ni skjuta upp eller rent av ställa in projekt på grund av kompetensbrist? Om du tror att en person med den kognitiva förmåga och motivation som krävs för att bli junior utvecklare på 3 månader skulle vara ett tillskott i din organisation så är Academy något för er.

Är du intresserad av att veta ytterligare om hur Academy skulle kunna vara en samarbetspartner för ert företag? Kontakta Gabriel som är Education Program Specialist, gabriel.fogelsjoo@academicwork.se.

Har du en idé eller ett behov som Academy skulle kunna lösa? Vi gör även skräddarsydda utbildningsprogram tillsammans med företag. Hör av dig så diskuterar vi hur ert upplägg skulle kunna se ut. 

  


Vi söker inte efter rena kodknackare utan vill ha utvecklare med ett större affärsperspektiv. De måste kunna leverera affärsnytta och det är inte alla som förstår hur man gör det, jag tycker att de två konuslter vi tagit in från Academy är det ultimata teamet – de kan open source, det vet hur man gör lösningen och de vet hur får man folk att gilla den.”

 – Mikael Edgren, Utvecklingschef, Abalon

 

Academy”Academy är en mycket krävande intensivutbildning som skapar förutsättningar för karriärsbyten och möjliggör för människor att nå sin fulla potential. Samtidigt som det är en utbildningsform som möter IT-branschens högt ställda krav och hjälper företag att hitta rätt kompetens. På så sätt bidrar vi med en utbildning och matchning som gynnar kandidater, företag och i förlängningen även samhället”.

– Micael Holmström, Managing Director, Academy”Jag är imponerad over hur snabbt de konsulter vi tagit in från Academy blivit produktiva medlemmar I våra utvecklingsteam”

– Stig Johansson, Enterprise Architect, Svea Ekonomi” Upplägget med Academy är något nytt och precis vad vi behöver, säger. Det gör att vi på mycket kort tid får tillgång till ett stort antal konsulter som vi vet har både rätt kompetens och rätt personliga egenskaper. Konsulterna kommer att kunna bidra hos oss från dag ett vilket är en stor fördel i en stor och snabbväxande organisation.

– Thomas Grundsten, Head of Build & Engineering, Ericsson LSSDet är ett spännande koncept att erbjuda människor, som kanske länge haft programvaruutveckling som en dröm men inte kunnat ta steget ofta på grund av långa och ibland kostsamma utbildningar, en möjlighet att komma in på marknaden. Med en konsult från Academy får man just ett engagemang, oräddhet och viljan att ständigt lära mer och använder man det på rätt sätt så smittar det även av sig på resten av organisationen

– Christian Karlsson, Unit Manager Development & Integration and Test, Visma Retail AB