Academy header

På Academy lever vi som vi lär!

På Academy arbetar vi i snabb takt och tittar vi tillbaka på året som gått är det en otrolig resa vi åstadkommit- men vi vill alltid ta nästa steg, arbeta med hög kvalité och dessutom dela med oss av det vi gör bra. Det känns därför bra att under hösten ha arbetat med två projekt som båda innebär förbättringar för att nästa år ska bli ännu bättre. Projekten innefattar framtagandet av en pedagogisk plattform och implementeringen av ett Learning Management System, båda i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera våra utbildningar. I december var det så dags för oss att börja arbeta med dessa två verktyg i vardagen och för att skapa bästa förutsättningar för arbetet framöver startade vi igång med att, i ren Academyanda, sätta oss in dem genom en intensiv utbildningsdag- vi lever som vi lär!

Vad är Pedagogisk plattform och LMS? Varför behövs det på Academy?

Vår pedagogiska plattform är ett dokument där vi beskriver vår syn på lärande och de värderingar, metoder och verktyg vi anser ligga till grund för att lära sig på ett effektivt sätt. Genom den tydliggör vi vårt framgångsrika koncept vilket bidrar till att vi fortsätter säkra kvalité i våra utbildningar. Exempelvis hjälper den våra lärare att på ett tydligt sätt veta hur de ska arbeta, för våra konsulter blir det tydligt vilken pedagogik vi bedriver och för våra kunder blir det tydligt vad som ligger bakom att vår utbildning fungerar. Ett mål vi har på Academy är att inspirera andra till att också ta ansvar och initiativ till att lösa den rådande kompetensbristen., genom att vi nu har dokumenterat vår pedagogik och har den open sourse på vår hemsida hoppas vi bidra till detta! Som ni har kunnat läsa tidigare vi vill ju att fler ska följa vårt exempel! http://digital.di.se/artikel/politikerna-kan-inte-losa-bristen-pa-programmerare

”Nu har vi har testat vår modell under ett år och sett att den fungerar väldigt bra. Under hösten har vi vidareutvecklat och dokumenterat vår pedagogik vilket är viktigt när vi nästa år expanderar vår verksamhet med fler klasser och program. I det läget vi är nu är vi dessutom mogna för att införa ett mer strukturerat pedagogiskt arbetssätt med ett virtuellt klassrum.” säger Pär Lager, arbetande styrelseordförande på Academy om höstens projekt.

Det ”virtuella klassrummet” är det andra projektet, Academys LMS (Learning Management System). Ett LMS är en webbaserad kursmiljö och kan ses som ett komplement till traditionell undervisning. LMS:et (som tills skillnad från den pedagogiska plattformen alltså inte är ett dokument utan en webbportal) möjliggör att lärare, konsulter och vi på Academy kan kommunicera med varandra, hantera moment i programmet såsom test och uppgifter och ladda upp digitalt kursinnehåll så som videos.

Pär fortsätter, ”Med vårt LMS får vi ut ännu mer ”lärande” av våra lärare, då konsulterna inte bara har tillgång till lärarna och deras material i klassrummet, utan också via Canvas lärplattform. LMS:et öppnar upp för att konsulter kan reglera inlärning själva genom extrauppgifter, att konsulterna kan få feedback och återkoppling på ett strukturerat sätt samtidigt som de kan hjälpa varann genom gruppdiskussioner. Sist med inte minst medför ett LMS att vi kan effektivisera för lärare i den administrativa biten. Den tiden vi sparar kan vi lägga på att coacha och motivera våra konsulter ännu mer”.

Hur gick arbetet med projekten till?

Framtagandet av den pedagogiska plattformen startade tidigt under hösten och har skett i nära samarbete med pedagogikexperten Johan Winsborn. Johans gedigna arbete med dokumentet startade med att han intervjuade lärare, oss på Academy och konsulter för att lära känna vår verksamhet. Parallellt med att Johan därefter arbetade vidare med att forma dokumentet startade processen med att hitta det LMS som passade Academys verksamhet bäst. Valet föll på Canvas som även andra ledande skolor så som Berghs School of Communication och Harvard använder. Canvas rankas som det mest innovativa och effektiva LMS:et på marknaden, det tyckte vi matchade Academy på ett bra sätt!

Utbildningsdagen – en dag i Accelerated Learning-anda

Precis som på programmen vi bedriver startade utbildningsdagen igång redan innan med förstudier vilket lade grunden för att vi kunde arbeta effektivt och intensivt väl på plats. På Academy menar vi att lärande är en process som uppstår när individen i samspel med andra tar till sig och omsätter kunskap, färdigheter och kompetens i praktiskt tillämpning- därför hölls utbildningsdelen i den pedagogiska plattformen under förmiddagen självklart i workshopformat. Utöver oss på Academy var också våra lärare på plats och deltog i diskussioner och samtal för att sätta oss in i pedagogiken tillsammans, det är ju så vi lär och utvecklas mest. Under eftermiddagen fick samtliga en genomgång i Academys Canvas och därefter för första gången logga in och lära känna systemet. Mycket nya idéer föddes under dagen och vi bär med oss flera nya förslag för att arbetet vidare.

Och nu då?

I skrivande stund är vi i full gång med Canvas för vårterminens program. Både konsulter och lärare har tagit till sig systemet och vi ser redan de positiva resultat systemet ger! Arbetet med den pedagogiska plattformen är en pågående process där vi ständigt utmanar och utvecklar det vi tror på- det är så vi ser till att ligga i framkant!

Stort tack till alla medverkande under projekten och till de som var med under utbildningsdagen!

 

Vill du veta mer och Academys pedagogiska plattform eller vårt LMS? Kontakta Rebecca Hedén.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *